Zbiór Rzeczy Przydatnych

Dziś w Klubie Gier trudne zadanie grupowe – KLASYFIKOWANIE

Około  100 różnych obrazków i tylko 5 misek na uporządkowanie kategorialne. I oczywiście wiele wątpliwości:

  •  jak nazywać kategorie?
  • jak tworzyć kategorie zawierające największą liczbę obrazków?
  •  co to są kategorie nadrzędne i podrzędne czyli – czy ptaki można zaliczyć do zwierząt? czy liście drzew można włożyć do miseczki z rzeczami do jedzenia (bo przecież nie jest to kategoria rzeczy, które jedzą ludzie)?

Za nami twórcze poszukiwanie argumentów i burzliwe dyskusje:

  • czy fryzjer może być zaliczony do kategorii “osób i rzeczy, które są w zamku”?
  • czy muszla może być włączona do kategorii zwierząt?
  • czy można utworzyć kategorię “rzeczy przydatnych”?
  • czy parasol zaliczyć do kategorii “w domu” czy “poza domem”?
1. Grupa Dziewczyn i Grupa Chłopców – klasyfikujemy
2. Sprawdzamy poprawność obrazków w kategorii

3. Dylematy czyli “Gdzie pasuje korona?”

4. Nasze kategorie: “Zima”, “To co na niebie”,  “Osoby i rzeczy w zamku”, “Rzeczy w domu”