Sesje Metodą Warnkego

 

Trening 8 funkcji podstawowych z urządzeniem Brain Boy

(efektywny w przypadku trudności z czytaniem, pisaniem, trudności w zakresie uwagi słuchowej, koncentracji itp.)

Progi kolejności: wzrokowej i słuchowej określające możliwości w zakresie czasowego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych, słyszenie kierunkowe niezbędne do wyłonienia “figury” z “tła” i ukierunkowania uwagi słuchowej na informacje znaczące z pominięciem “szumu informacyjnego”, koordynacja słuchowo motoryczna, różnicowanie wysokości i czasu trwania dźwięków niezbędne do rozumienia melodii i rytmu mowy – to przykładowe funkcje leżące u podstaw prawidłowego mówienia, rozumienia mowy, czytania i pisania.  Funkcje te trenujemy do wartości docelowych ujętych w formie rang procentowych odpowiednich dla wieku. Osoba trenująca zawsze wie do jakiego wyniku dąży, co ma korzystny wpływ na motywację do ćwiczeń. W przypadku znacznych trudności trenujemy z fazą podpowiedzi z innej modalności (bodźce wzrokowe, słuchowe).

Jeden z elementów treningu z urządzeniem “Alpha Trainer” do treningu lateralnego – 2 faza czytania synchronicznego.  Dźwięk modelowy (nagranie, głos terapeuty) “wędruje” zgodnie z ustawioną rozpiętością lateralną w kierunku przeciwnym do głosu dziecka. Dziecko śledzi palcem tekst w książce i stara się równocześnie z głosem modelowym wypowiadać jego treść – nie popełnia błędów, utrwala prawidłowe skojarzenia wzrokowo-słuchowe, nie doświadcza frustracji typowej dla czytania samodzielnego.

3 faza czytania synchronicznego – tekst + głos modelowy z płyty. Dodatkowo zastosowano okulary z regulowanym czasowym zaciemnieniem na soczewkach wspomagające koordynację obupółkulową w odbiorze i przetwarzaniu informacji wzrokowych.

Inne opcje zastosowania Alpha Trainera:

– trening różnicowania słuchowego głosek opozycyjnych “efi-ewi” (trening słuchu fonematycznego),

– wzrokowy trening lateralny (z okularami o programowanym czasie zaciemnienia soczewek)

– terapia logopedyczna (utrwalanie prawidłowej wymowy, ćwiczenia rozumienia mowy z funkcją uszlachetniania spółgłosek itp.)

– trening zaawansowany – dyktanda i czytanie w warunkach szumu informacyjnego (opcje “cichy szum w klasie”, “głosy”, “szum jednostajny”)

– trening myślenia wielotorowego – zwiększanie zasobów poznawczych,

– itd.

Jeden z kroków diagnostycznych

– diagnostyka przesiewowa w zakresie heteroforii (zeza ukrytego)

Test plamkowy  to jedna z kilku prób stosowanych w Metodzie Warnkego badająca widzenie obuoczne. Nieprawidłowości w zakresie równowagi mięśni ocznych będące przyczyną zaburzeń widzenia stereoskopowego mogą powodować trudności w nauce czytania i pisania.

cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *