Rodeo matematyczne – czyli o trudnościach w uczeniu się matematyki

Szkolenie adresowane do profesjonalistów i wszystkich zainteresowanychbyk
Tematyka:
 • Urodzeni matematycy – o wrodzonych predyspozycjach do rozumienia pojęć matematycznych,
 • Neuropsychologiczne podstawy rozumienia pojęć matematycznych,
 • Matematyka to język – o językowych uwarunkowaniach trudności matematycznych,
 • Matematyka to działanie i doświadczanie – o ruchowych i czuciowych uwarunkowaniach trudności matematycznych
 • Przestrzeń matematyczna – spostrzeganie jako przyczyna trudności w doświadczaniu i uczeniu się pojęć matematycznych,
 • Deficyty pamięci a trudności w uczeniu się matematyki
 • Matematyka to porządek – deficyty funkcji wykonawczych jako przyczyna trudności w uczeniu się matematyki,
 • Szczególna niezdolność – o dyskalkulii
  • terminologia, typologia
  • charakterystyka
  • modele diagnozy
  • rokowania
  • dyskalkulia na w kontekście innych specyficznych trudności w uczeniu się
 • Trudności w uczeniu się czy trudności w nauczaniu matematyki?
 • Emocjonalne koszty trudności w uczeniu się matematyki
 • W poszukiwaniu kompromisów – metodyka matematyki doświadczanej

Na terenie LILAVATI proponujemy dwie formy szkolenia w powyższej tematyce:
1. Szkolenie 3,5 godzinne: wykład z prezentacją

2. Warsztaty 8 godzinne

Minimalna ilość osób w grupie: 10

Dla grup zorganizowanych negocjujemy ceny.

Warunki do przeprowadzenia Szkolenia i Warsztatów: sala z możliwością wyświetlania prezentacji z projektora (ściana w jednolitym kolorze), stół lub zestawione stoły do pracy zespołowej.  Prowadzący Szkolenie zapewnia własny projektor oraz zestaw pomocy warsztatowych.

Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI, ul.Wrocławska 2/6
Prowadzący: Agnieszka Olszewska, informacje w zakładce Kadra: http://lilavati.edu.pl/kadra
Zapisy: Tel. 664 466 881, decyduje kolejność zgłoszeń
Informacje organizacyjne: do dyspozycji uczestników serwis kawowy,
wszyscy uczestnicy  otrzymają materiały oraz zaświadczenie