Pierwsze w Polsce szkolenie z RehaCom

Szkolenie autorskie – Agnieszka Olszewska

W sobotę 26 listopada 2011 odbyło się pierwsze w Polsce autorskie szkolenie z zakresu treningu funkcji poznawczych z wykorzystaniem programu RehaCom. Program jest dziełem zespołu interdysplinarnego złożonego z neurologów, psychologów, programistów i inżynierów z ośrodka medycznego w Magdeburgu i aktualnie mija 25 lat od czasu jego skonstruowania. Udoskonalany i rozbudowywany przez wiele lat w oparciu o wiedzę i doświadczenie kliniczne dziś program RehaCom ma szerokie zastosowanie dla różnych grup odbiorców – dzieci i dorosłych z trudnościami w uczeniu się, z dysfunkcjami OUN oraz w treningach stymulujących  i aktywizacyjnych. Organizatorem szkolenia była firma BIOMED – dystrybutor sprzętu i licencji RehaCom w Polsce. Prowadzącymi szkolenie byli: Agnieszka Olszewska i Rafał Szewczyk. 

Więcej o programie na stronie www.rehacom.pl

Program szkolenia:

1.    Podstawowe zasady dotyczące wykorzystania programów komputerowych w treningu funkcji poznawczych
2.    Przegląd wiedzy na temat wybranych funkcji psychicznych – paradygmaty badawcze, modele teoretyczne, możliwości diagnozy i treningu
3.    Konstrukcja zadań w poszczególnych modułach RehaCom w kontekście wiedzy o funkcjach psychicznych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, funkcje wykonawcze itd.)
4.    Praca z programem – zapoznanie z panelem obsługi
5.    Diagnoza kliniczna w oparciu o wyniki prób w programie RehaCom
6.    Wybór procedur terapeutycznych, zasady doboru parametrów zadań
7.    Zastosowanie programu dla wybranych grup klientów na przykładach z praktyki klinicznej:

a.    Osoby z trudnościami w uczeniu się – dzieci, młodzież, dorośli

b.    Osoby po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu chorób neurologicznych, chorób nowotworowych mózgu itp.,

c.    Zastosowanie RehaCom w treningach uwagi i pamięci

d.    Zastosowanie RehaCom w doradztwie i doskonaleniu zawodowym

8.    Raportowanie przebiegu terapii, analiza procesu w toku terapii funkcji poznawczych z wykorzystaniem programu RehaCom
9.    Praca z programem – diagnoza i trening

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *