Nauka czytania dla najmłodszych

 

Zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J.Cieszyńskiej

  • Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci od 3 r.ż, realizowanych wg poziomów
  • Zajęcia grupowe – koszt 120 zł miesięcznie (cykl 40 zajęć w trybie rocznym 1x tygodniowo 60 minut)
  • Zajęcia indywidualne – koszt 70 zł od dziecka, 50 minut
  • Zajęcia w Lilavati prowadzi Pani Izabela Wojnarska – oligofrenopedagog, doświadczony nauczyciel, terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończyła szkolenie z Metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.

Cykl zajęć z nauką czytania dla najmłodszych prowadzonych metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. Zajęcia prowadzone wg autorskich scenariuszy przez doświadczonego nauczyciela i terapeutę łączą w sobie zarówno walory edukacyjne jak i możliwość zaspokojenia naturalnej dzieciom potrzeby uczenia się w ruchu i poprzez aktywność zabawową.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Ma znaczenie zarówno edukacyjne jak i profilaktyczne. Daje dobre efekty terapeutyczne w przypadku dzieci, które długo pozostają na etapie głosowania. Nauka przebiega wg dokładnie określonych faz począwszy od nauki samogłosek prymarnych poprzez sylaby otwarte, zamknięte aż do odczytywania prostych tekstów. Kolejność tych faz, wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab są dokładnie określone przez autorkę metody.