Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93 (MWSL)

– diagnoza psychometryczna

 

 

Najbliższe Szkolenie we Wrocławiu 26.10.2015,

organizator Szkolenia: Biomed Neurotechnologie

Informacje o szkoleniu TUTAJ

MWSL P-93 jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci w wieku 3-15 lat. Procedura badania przeprowadzana jest bez użycia słów dzięki czemu Skala znajduje zastosowanie w diagnozie dzieci, z którymi kontakt słowny jest utrudniony lub niemożliwy.

Większość zadań oparta jest na materiale atematycznym co, wg autora skali, zapewnia względną niezależność testu od wiadomości osoby badanej. Poza analizą wyników ilościowych Skala daje możliwość przeprowadzenia analizy jakościowej uwzględniającej różnice intraindywidualne w zakresie 4 kategorii operacji umysłowych:
-analizy i syntezy wzrokowej,
– rozumowania indukcyjnego,
– rozumienia symboli i pamięci bezpośredniej
– oceny właściwości stylu poznawczego.

Dodatkowym atutem testu jest atrakcyjność materiału testowego dla dzieci co sprawia, że większość z nich chętnie podejmuje aktywność zadaniową w teście.

Szkolenie podzielone jest na dwie części:

  • w pierwszej części szkolenia mogą uczestniczyć osoby dokonujące diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej
  • w drugiej części tylko psychologowie.

Program szkolenia:

Część I

1. Modele diagnozy psychologicznej dzieci z zaburzeniami mowy – wybrane narzędzia.
2. Problemy metodologiczne i etyczne diagnozy psychometrycznej dzieci z zaburzeniami mowy.
3. Diagnoza psychometryczna dzieci jako jedno z kryteriów diagnozy zaburzeń mowy.

Część II

1. Właściwości psychometryczne MWSL.
2. Zastosowanie MWSL.
3. Procedura badania.
4. Prezentacja pomocy testowych
5. Prezentacja filmu instruktażowego
6. Analiza ilościowa i jakościowa wyników.
7. Interpretacja wyników, formułowanie diagnoz, informowanie o wynikach testu.
8. Formułowanie zaleceń terapeutycznych w odniesieniu do wyników testu.
9. Analiza przypadku.

Prowadzący: Agnieszka Olszewska – psycholog, neurologopeda, nauczyciel, kilkanaście lat doświadczenia w stosowaniu narzędzia.

Kontakt w sprawie szkolenia:  tel 668 986 211

Szkolenie obejmuje 10 h dydaktycznych – 9.00-18.00 (przerwy kawowe + obiadowa)

Szkolenie autorskie.  Szkolenia odbywają się od 2008 r.  

Mam kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w stosowaniu narzędzia. 

Oświadczam, że dostępne w zasobach internetowych szkolenia zawierające powyższy program

w takiej samej formule są  kopią moich autorskich materiałów szkoleniowych.