Marta Kalemba

wp_20160917_09_57_11_pro

 

Pedagog

prowadzi w LILAVATI zajęcia grupowe edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci

 

 

Wykształcenie:

  • Pedagog o specjalizacji “Wychowawca w placówkach oświatowych” oraz “Resocjalizacja i praca socjalna”
  • Kurs EZO – fizyka dla najmłodszych (Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz – autorski projekt nauczania fizyki M.Grabis)

Doświadczenie:

  • Doświadczenie zawodowe: praca wychowawcza z dziećmi zdrowymi oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach oraz alternatywne formy opieki nad dziećmi – założycielka Klubu Malucha “Timur i jego drużyna”)
  • Doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz ukończone szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi z autyzmem
  • Doświadczenie w prowadzeniu grup edukacyjnych i terapeutycznych (zajęcia dla 3-4 latków, Klub Gier dla dzieci w wieku 6-10 lat, zajęcia z fizyki dla dzieci wieku 5-10 lat)
  • Doświadczenie w terapii indywidualnej dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia)