Małgorzata Węgłowska-Kanarek

 

wp_20160917_11_44_40_pro

– psycholog, oligofrenopedagog

Prowadzi w Lilavati terapię psychologiczną

 

 

 

Wykształcenie

 • Psychologia, Uniwersytet Poznański
 • Pedagogika opiekuńcza  WSP w Zielonej Górze
 • Oligofrenopedagogika ODN Zielona Góra (kurs kwalifikacyjny)
 • Terapia pedagogiczna  Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna W Gdyni (Studia Podyplomowe)
 • Organizacja i zarządzanie oświatą, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Resocjalizacja i socjoterapia ŁWSZH W Żarach (Studia Podyplomowe)

Kursy i szkolenia

 • Certyfikat kwalifikacyjny  PTPiP stosowanie „Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci  piecio – i sześcioletnich- Bateria 5/6”
 • Certyfikat kwalifikacyjny PTPiP „Bateria -8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej”
 •  Ukończony warsztat pracy z dzieckiem, ofiarą przemocy seksualnej „Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego”.
 • CERTYFIKAT „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – prawidłowości i problemy”
 • Certyfikat „Badania Przesiewowe  Narządów Zmysłu”
 • Certyfikat terapeuty warsztatu programu profilaktycznego „Jaki jestem”
 • Certyfikat „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w starszych klasach szkoły podstawowej – metody i narzędzia”
 • Kurs języka  migowego I i II stopnia
 • Kurs LATARNIE WE MGLE, czyli jak pracować w szkole z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
 • Certyfikat kurs podstawowy I stopnia EEG – Biofeedback
 • „Przegląd technik  i procedur  terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych  Skrzynka z narzędziami”
 • Kurs doskonalący Radosna Kinezjiologia
 • Uczestnictwo  w zajęciach teoretyczno – warsztatowych „Diagnoza i terapia dziecka wykorzystywanego seksualnie”.
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza , kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi”

Doświadczenie

Praca zawodowa od 16 lat, jako pedagog specjalny oraz pedagog diagnosta i terapeuta. Ponadto doświadczenie na stanowisku psychologa diagnoza, terapia  i opiniowanie ma potrzeby  ZUS, Sądu, Zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.