Małgorzata Bryjak

Małgorzata Bryjak (pedagog, logopeda,

specjalista terapii pedagogicznej)

prowadzi w LILVATI terapię indywidualną w zakresie:

 • treningów czytania, pisania i mowy,
 • zajęć dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zahamowaniem psychoruchowym (nieśmiałość),
 • treningów uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci, myślenia,

W swojej praktyce terapeutycznej wykorzystuje metody arteterapii, muzykoterapii, relaksacji, socjoterapii, Metodę Warnkego, metodę kinezjologii edukacyjnej Denissona, elementy Metody Dobrego Startu, program Ortograffiti oraz metody algorytmizacji zapisu historycznego, system Rehacom oraz inne programy multimedialne, programy profilaktyczno-terapeutyczne Piotra Pawlaka i Renaty Więcek.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Zielonogórski, Studia podyplomowe, Logopedia i Terapia Pedagogiczna,
 • Uniwersytet Zielonogórski, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,

Doświadczenie:

 • Pedagog szkolny, Nauczyciel w Szkołach Podstawowych w Złotniku i w Sieniawie Żarskiej
 • Pedagog w Zespole Interdyscyplinarnym ds przeciwdziałania przemocyUrzędu Gminy Wiejskiej w Żarach
 • Wychowawca w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci S.P.Z.O.Z w Wojnowie

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z Metody Warnkego
 • Innowacje w psychologii i pedagogice – nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD
 • Metody i formy pracy z dziećmi uszkodzonymi neurologicznie
 • Uczeń z dysleksją w szkole
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych,
 • Edukacyjne programy komputerowe w terapii pedagogicznej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkole
 • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy oraz profilaktyki trzeźwościowej wśród dzieci i młodzieży