Izabela Wojnarska

wp_20160917_09_56_23_proIzabela Wojnarska

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • oligofrenopedagog,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • terapeuta terapii taktylnej
 • prowadzi w Lilavati zajęcia indywidualne i grupowe (integracja sensoryczna, nauka i terapia czytania)

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Pedagogika, specjalizacja – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • Uniwersytet Zielonogórski, Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kursy i szkolenia:

 • Edukacja europejska w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym
 • Metoda projektów w edukacji przedszkolnej
 • Wczesna Interwencja – szansa dla dziecka, rodziny i społeczeństwa
 • Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC) – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia Taktylna
 • Komunikacja osób z autyzmem
 • Szkolenie „Świat Autyzmu”
 • Terapia Integracji Sensorycznej – szkolenie I i II stopnia uprawniające do diagnozy i terapii
 • Certyfikat KORP – Karty Rozwoju Psychoruchowego Dziecka – diagnoza dziecka od 1m.ż. do 9 r.ż.
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia z uszkodzeniami o.u.n.
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz ich zintegrowania w ośrodkowym układzie nerwowym.Sposoby oddziaływań.
 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka – profilaktyka i interwencja.
 • Kontrola posturalna a możliwości funkcjonalne ręki dzieci w wieku szkolnym.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) w kontekście terapii integracji sensorycznej.
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu i pisaniu.
 • Certyfikat Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej – szkolenie uprawniające do diagnozy i terapii zaburzeń manualnych i grafomotorycznych
 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej
 • Trening Astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa ,,Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego”

Doświadczenie:

 • 25 lat pracy jako nauczyciel – wychowawca z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat.
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem autystycznym.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.
 • Uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych z osobami z różnego rodzaju dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
 • Terapia indywidualna i zajęcia grupowe w LILAVATI – integracja sensoryczna, nauka i terapia czytania