Strona Główna

 Wakacje 2016

 

Witamy na stronie “Lilavati”

Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji

 

LILAVATI sezon 2015/2016

Jesteśmy z Wami już 5 rok! Każdy Sezon edukacyjny to dla Nas nowe wyzwania inspirowane pojawiającymi się potrzebami, możliwościami i przede wszystkim wizją tego, co chcielibyśmy robić dalej. Za największy atut Lilavati uważam ludzi, którzy tworzą Nasz Zespół. Łączy Nas Pasja i Zaangażowanie, które otwierają Nas na Pytania i Poszukiwanie Odpowiedzi. Nieustannie się szkolimy w kraju i za granicą, wzbogacamy Nasz warsztat o nowe metody, narzędzia i wiedzę. Wciąż poszerzamy granice swoich kompetencji, podejmujemy nowe wyzwania świadomi odpowiedzialności zawodu diagnosty i terapeuty. Nic jednak nie udawałoby się gdyby nie było Was – wszystkich tych, którzy Nam zaufali. Wielu z Was towarzyszy Nam od początku. Dziękujemy!

Agnieszka Olszewska 

 Zakres działań

Aktualnie oddziaływania diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne w LILAVATI koncentrują się wokół:

 • diagnozy i terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej
  •  diagnozujemy i prowadzimy terapię w zakresie zaburzeń mowy, spostrzegania, pamięci, orientacji, funkcji wykonawczych itp;
  • sporządzamy opinie dla potrzeb sądów, ZUS, firm ubezpieczeniowych,
 • profilaktyki i terapii w zakresie trudności szkolnych 
  • przygotowanie do szkoły, 
  • nauka czytania i pisania, 
  • zajęcia matematyczne i zajęcia eksperymentalne z fizyki i chemii, 
  • zajęcia wspomagające rozwój poznawczy, 
  • treningi pamięci i koncentracji, 
  • terapia dysleksji,
  • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
 • diagnozy i terapii problemów rozwojowych
  • ADHD, ADD
  • problemy rozwojowe osób niedosłyszących i głuchych,
  • zaburzenia zachowania u dzieci
  • konsultacje wychowawcze
  • problemy młodzieży – zaangażowanie i cele życiowe, relacje rówieśnicze, problemy etapu dojrzewania,
 • diagnozy i terapii psychologicznej
  • tematyka: zagrożenia suicydalne (próby samobójcze), samouszkodzenia, ofiary przemocy seksualnej, terapia małżeńska, interwencja w kryzysie,
 • szkoleń dla profesjonalistów,
 • warsztatów i wykładów dla osób dorosłych.

 

Inspiracje

Lilavati– to imię córki Bhaskary Acarji  mędrca, hinduskiego matematyka, astronoma i astrologa z XII stulecia oraz tytuł jednego z jego dzieł poświęconych algebrze. Bhaskara Acarja jako pierwszy zaczął w sposób  systematyczny stosować  pozycyjny system dziesiętny do zapisu liczb.  W dosłownym tłumaczeniu imię Lilavati oznacza: „czarowna”, „urocza”. Taka właśnie była córka Acarji obdarzona niezwykłym matematycznym talentem i taka właśnie ma być MATEMATYKA widziana oczyma dziecka podczas zajęć realizowanych w Centrum Lilavati.  Lilavati to Porządek, Rytm, Zasada, Wzór odkrywane z uśmiechem, lekkością. Inspirujące, zaskakujące, skłaniające do podjęcia wysiłku zrozumienia i doświadczenia. Tak, jak matematyczne figliki i łamigłówki z książki  S.Jeleńskiego. Lilavati to także myśl, przekonanie, że nie należy obawiać się rzeczy i zjawisk, które wydają się trudne i zawiłe. Trzeba szukać sposobów na to, aby nas uwiodły i zainspirowały.

Logo – Inspiracją do powstania logo LILAVATI było drzewko fraktalne – graficzna interpretacja matematycznych abstrakcji. Opis fraktalny znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach nauki:  fizyce, biologii, informatyce. Pewne podobieństwo można zauważyć także w aktualnych tendencjach rozumienia zjawisk na poziomie neurobiologicznym i neuropsychologicznym (porównaj teoria mikrogenetyczna J.Browna). Logo wykonała moja przyjaciółka Magdalena Łazar-Massier – malarka, fotografik, twórczyni video art.

Agnieszka Olszewska