Eksperymenty Piagetowskie

  •  Cykl 10 zajęć po 90 minut
  • Koszt cyklu zajęć – 270 zł
  • Z każdych zajęć dzieci wychodzą z przygotowaną przez siebie zabawką, pomocą, która jest tematycznie powiązana z przeprowadzanymi eksperymentami
  • Zajęcia prowadzi doświadczony pedagog Marta Kalemba
  • Autorem scenariuszy jest psycholog Agnieszka Olszewska