Dziecko z problemem w rozwoju mowy

Zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów 

na szkolenie pt.

“Dziecko z problemem w rozwoju mowy w przedszkolu i w szkole”.

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:

 • uzyskają podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji, terminologii, różnicowania zaburzeń mowy u dzieci,
 • zapoznają się z klasycznymi przykładami poszczególnych nieprawidłowości w rozwoju mowy (obraz kliniczny zaburzeń i wad wymowy),
 • zdobędą umiejętność dokonywania wstępnej diagnozy funkcjonalnej w odniesieniu do poszczególnych pięter mechanizmów mowy, układu funkcjonalnego dla mowy,
 • uzyskają informację o procedurach diagnostyczno-terapeutycznych koniecznych w przypadku poszczególnych zaburzeń (kierowanie do specjalistów, instytucji),
 • będą potrafili dokonać wstępnej analizy i modyfikacji celów, treści kształcenia oraz sposobów egzekwowania wiedzy w kontekście trudności dziecka z zaburzonym rozwojem mowy,
 • będą świadomi zagrożeń wynikających z braku rozpoznania zaburzenia oraz błędnego interpretowania zachowania dziecka z zaburzonym rozwojem mowy w procesie edukacji.

Treści:

 • Klasyfikacje Zaburzeń Mowy (Projekt Zestawienia Form Zaburzeń Mowy, ICD 10, DSM IV), Terminologia zaburzeń mowy,
 • Diagnoza i różnicowanie nieprawidłowości w rozwoju mowy – klasyczne przykłady kliniczne (Dysartria, Afazja, Niedokształcenie mowy, Mutyzm, Jąkanie, Dyslalia, Dziecko niedosłyszące, Zaburzenia mowy w różnych Zaburzeniach Rozwoju)
 • Piętra mechanizmów mowy, Bloki funkcjonalne, Układ funkcjonalny dla mowy – Diagnoza funkcjonalna jako punkt wyjścia do formułowania programów i zaleceń,
 • Obraz trudności dziecka z nieprawidłowym rozwojem mowy a cele edukacyjne – analiza przypadku,
 • Wyznaczanie priorytetów, dostosowanie metod i form nauczania oraz egzekwowania wiedzy w edukacji dziecka z zaburzonym rozwojem mowy,
 • Problemy formalno-prawne.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję poczuć na “sobie” z jakimi trudnościami musi mierzyć się dziecko z trudnościami w rozwoju mowy w toku procesu edukacji.

Prowadzący:

Agnieszka Olszewska – psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego (więcej o mnie w zakładce “Kadra”)

Informacje organizacyjne:

 • Termin – preferowany dzień: sobota, ostateczny termin uzgadniany jest z grupą
 • Czas trwania: 9.00 – 18.00 (10 h dydaktycznych, przerwa obiadowa, przerwy kawowe)
 • Minimalna ilość osób w grupie: 10

Kontakt w sprawie szkolenia: 664 466 881

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *