Dysgrafia – problem medyczny, neuropsychologiczny, społeczny

Tematyka:

1. Uwarunkowania rozwoju umiejętności grafomotycznych dziecka

 • rozwój motoryki dłoni u dziecka, zależność pomiędzy motoryką globalną a lokalną
 • neuropsychologiczna analiza czynności pisania
 • diagnoza funkcji wzrokowych i ruchowych, orientacji w przestrzeni
 • pamięć wzrokowa i kinestetyczna, procesy automatyzacji,
 • diagnoza i profilaktyka posturalna i manualna,
 • diagnoza w zakresie funkcji wykonawczych
 • lateralizacja
 • analiza cech graficznych pisma
 • kultura a sprawność dłoni

2. Praca z dzieckiem z dysgrafią

 • analiza wytworów i czynności dziecka
 • motywacja oraz emocjonalne koszty dysgrafii
 • specyfika pracy z dzieckiem leworęcznym
 • metody usprawniania i kompensowania grafomotorycznego
 • materiały i pomoce
 • strategie i techniki
 • poszukiwanie kompromisów
Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI, ul.Wrocławska 2/6
Prowadzący: Agnieszka Olszewska, informacje w zakładce Kadra: http://lilavati.edu.pl/kadra
Zapisy: Tel. 668 986 211,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *