Diagnoza, Terapia, Konsultacje

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat specjalistów

– kliknij na imię i nazwisko osoby

Diagnoza i terapia logopedyczna

logopeda: Katarzyna Oszkinis-Golec,

neurologopeda: Agnieszka Olszewska

specjalista komunikacji wspomagającej: Izabela Wojnarska

 • Diagnoza i terapia trudności w rozumieniu i ekspresji mowy
 • Konstruowanie indywidualnych pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Dla kogo

 • Osoby dorosłe i dzieci z wadami wymowy
 • Osoby dorosłe i dzieci z zaburzeniami mowy (afazja, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia rozwoju mowy w różnych zaburzenia rozwoju)
 • Dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy

Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

logopeda, nauczyciel nauczania początkowego: Katarzyna Oszkinis-Golec

psycholog, neurologopeda, nauczyciel: Agnieszka Olszewska

specjalista w zakresie czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną: Izabela Wojnarska

 

 •  Diagnoza funkcjonalna w oparciu o analizę trudności i wytworów dziecka
 • Diagnoza i terapia z wykorzystaniem Metody Warnkego, systemu RehaCom
 • Terapia metodą symutaniczno-sekwencyjną
 • Terapia metodą 18 struktur językowych

Jako pierwsi w Polsce dysponowaliśmy najlepszym sprzętem firmy Meditech Alphatrainer do treningu lateralnego wspomagającego proces uczenia się i terapii czytania. Trenujemy z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych z urządzeniami (BrainBoy, Alphatrainer), z programami (RehaCom) oraz z programami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Przeprowadzamy szczegółową diagnozę funkcji podstawowych dla umiejętności czytania, pisania i mowy:

 • diagnoza funkcji słuchowych z wykorzystaniem BrainBoy (testy słyszenia kierunkowego, różnicowania tonów, koordynacji słuchowo-ruchowej), Testu Warnke, Testu Wademarker, systemu RehaCom (testy różnicowania słuchowego oraz reakcji na bodźce słuchowe)
 • diagnoza funkcji wzrokowych w tym spostrzegania dynamicznego (niezbędnego do prawidłowego wodzenia wzrokiem po tekście), widzenia obuocznego (próby do dali i bliży), reakcji na bodźce wzrokowe i różnicowania bodźców wzrokowych (niezbędne do prawidłowego rozpoznawania liter i cyfr), przeszukiwanie pola wzrokowego, rozpoznawanie relacji w układach bodźców wzrokowych itp.,
 • testy koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej,
 • próby diagnostyczne i treningi czytania ze zrozumieniem.

Diagnoza i terapia ruchowa

nauczyciel, terapeuta terapii taktylnej, terapeuta Integracji Sensorycznej: Izabela Wojnarska

Zapraszamy na indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci z nadpobudliwością ruchową, „niezgrabnością” ruchową, trudnościami z koordynacją, planowaniem ruchu, nadwrażliwością dotykową.

Proponujemy także poradnictwo dla rodziców – jak rozumieć trudności dziecka, jak reagować, jak wspierać dziecko.

Zapraszamy jeśli Twoje dziecko:

 • wydaje się „niezgrabne” ruchowo,
 • nie nadąża za rówieśnikami w zabawach ruchowych,
 • unika wielu aktywności ruchowych np. wspinania się na drabinki, huśtania się, karuzeli
 • ma trudności z utrzymywaniem równowagi skacząc na 1 nodze czy chodząc ławeczce lub krawężniku
 • często się potyka, wpada na meble, ściany, inne dzieci
 • myli strony (prawa-lewa), odwrotnie wkłada buty, rajstopy, czy ubrania
 • ma trudności z nauką jazdy na rowerze czy wiązaniem sznurowadeł
 • ma kłopot z łapaniem piłki, trafianiem do celu
 • ma trudności z naśladowaniem sekwencji czynności
 • ma trudności w zakresie zadań manualnych manualnych, grafomotorycznych np.
  • w czasie pisania nie mieści się w liniaturze
  • wyjeżdża po za kontury kolorując
  • bardzo mocno naciska ołówkiem na papier rysując lub pisząc
  • nie lubi układać puzzli
  • układanie budowli i konstrukcji wg wzoru sprawia mu trudności
  • nie lubi brudzenia rąk plasteliną, farbą, gliną
  • często psuje zabawki
  • ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami
  • myli litery, cyfry
 • itp.

 

Diagnoza i terapia funkcji poznawczych

psycholog, neurologopeda: Agnieszka Olszewska

 

Diagnoza i treningi pamięci, uwagi, spostrzegania, myślenia, funkcji wykonawczych

 •  Prowadzimy diagnozę i treningi z systemem RehaCom. We wspólpracy z firmą Biomed prowadzimy szkolenia z systemu RehaCom dla profesjonalistów. Więcej o metodzie na stronie http://www.rehacom.pl/

Diagnoza neuropsychologiczna

psycholog, neurologopeda: Agnieszka Olszewska

Diagnoza obejmuje:

 • analizę dokumentacji,
 • ustalenie obszarów wymagających wsparcia terapeutycznego z wykorzystaniem testów neuropsychologicznych i prób klinicznych,
 • sformułowanie hipotezy lub diagnozy neuropsychologicznej,
 • sformułowanie zaleceń dotyczących ewentualnej dalszej diagnozy (koniecznych i możliwych dalszych działań medycznych, psychologicznych, logopedycznych itp.),
 • sformułowanie zaleceń terapeutycznych.

Co zawiera pisemna diagnoza:

 • informację w oparciu o jakie dane sporządzam diagnozę,
 • pisemną hipotezę lub diagnozę neuropsychologiczną,
 • w szczególnych przypadkach (diagnozy do orzeczeń, diagnozy sądowe) opis całej procedury diagnostycznej,
 • diagnozę funkcjonalną (opis badanych funkcji),
 • dalsze zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne.

Dla kogo:

 • osoby dorosłe i młodzież z zaburzeniami mowy, pamięci, orientacji, czytania i pisania, funkcji wykonawczych itp. (po urazach czaszkowo-mózgowych, po udarach, w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, chorób nowotworowych układu nerwowego)
 • dzieci z problemami neurorozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, pamięci, orientacji itd.
 • osoby zdrowe ukierunkowane na stymulowanie poszczególnych funkcji np. spostrzegania, pamięci, myślenia i rozwiązywania problemów itp.

Koszt diagnozy jest zależny od:

 • ilości analizowanej dokumentacji,
 • czasu i miejsca badania (badanie w Centrum, podczas wizyty domowej, w placówce służby zdrowia itp.),
 • rodzaju przeprowadzanych prób i testów,
 • warunków sporządzenia diagnozy w formie pisemnej (czy zawiera opis procedury, zalecenia, dla jakich celów i instytucji jest sporządzana itp.).

Terapia neuropsychologiczna

 • Zajęcia są ukierunkowane na ćwiczenie zaburzonych funkcji metodami bezpośrednimi (poprawa w zakresie danej funkcji) i/lub pośrednimi (poszukiwanie i wzmacnianie strategii kompensacyjnych).
 • W spotkaniach mogą uczestniczyć bliscy osób z trudnościami.
 • Po każdych zajęciach formułuję krótkie podsumowanie wraz z dalszymi zaleceniami do pracy w domu.
 • Częstotliwość spotkań zależy od możliwości osoby zainteresowanej.
 • W szczególnych przypadkach podejmuję się wizyt domowych.

Konsultacje wychowawcze

oraz doradztwo w zakresie dalszego wspomagania rozwoju dziecka, terapii, edukacji

psycholog: Agnieszka Olszewska

 • Podczas spotkania dokonujemy wspólnej analizy dotychczasowych interwencji, oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w kontekście problemów dziecka i opiekunów.
 • Formułujemy cele dalszych oddziaływań i poszukujemy możliwości ich realizacji.
 • Celem spotkania jest ukierunkowanie na efektywne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu, ukierunkowanie w zakresie dalszych oddziaływań wychowawczych,  itp.

Dla kogo

 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *