Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Opis

 • Diagnoza i terapia trudności w rozumieniu i ekspresji mowy
 • Konstruowanie indywidualnych pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Logopedia medialna

Dla kogo

 • Osoby dorosłe i dzieci z wadami wymowy
 • Osoby dorosłe i dzieci z zaburzeniami mowy (afazja, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia rozwoju mowy w różnych zaburzenia rozwoju)
 • Dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy
 • Osoby z nieprawidłową emisją, dykcją, akcentem itp.
Koszty:
 • diagnoza i terapia wad wymowy – 50 zł/45 min
 • logopedia medialna – 70 zł/ 50 min
 • diagnoza i terapia opóźnienia rozwoju mowy,  zaburzeń mowy – 60-80 zł (w zależności od miejsca, czasu trwania zajęć, zastosowanych pomocy terapeutycznych, częstotliwości sesji itp.)
 • sformułowanie diagnozy w formie pisemnej – 80 zł