Diagnoza dzieci od 1 m.ż. do 9 r.ż. – KORP

Terapeutki z Centrum LILAVATI: Katarzyna Oszkinis-Golec i Agnieszka Olszewska uzyskały certyfikaty uprawniające do prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem  narzędzia KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do oceny rozwoju dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia.

korp_wszysko7

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w sferach:

  • rozwój ruchowy
  • motoryka precyzyjna i lateralizacja
  • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne)
  • emocje i relacje społeczne
  • funkcje behawioralne
  • wiedzę i umiejętność uczenia się.

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. “red flags” – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych.

Zobacz krótki film o KORP-ie.