Czy trening Metodą Warnkego przynosi trwałe efekty?

Metoda Warnkego jest jedną z najbardziej sprawdzonych metod pod względem efektów terapeutycznych. Efektywność terapii konfrontowano z różnymi oddziaływaniami terapeutycznymi w kilku ośrodkach naukowo-badawczych. Najbardziej znane są badania prof. Tewesa z Türingen, który porównał postępy w terapii prawidłowej pisowni i w czytaniu dzieci z trzech szkół podstawowych na przestrzeni 4 miesięcy terapii. Grupa kontrolna A biorąca udział w dodatkowych zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych osiągnęła poprawę w zakresie czytania i prawidłowej pisowni na poziomie 6%. Grupa B pracująca z urządzeniem Brain Boy Universal osiągnęła poprawę na poziomie niespełna 19% w zakresie prawidłowej pisowni i niespełna 11% w zakresie czytania. Natomiast Grupa C pracująca z wykorzystaniem urządzenia Brain Boy Universal oraz Lateral Trainer Professional osiągnęła poprawę na poziomie 42,6 %!!! w zakresie prawidłowej pisowni oraz 18 % w zakresie czytania. Aktualnie nie ma metody konkurującej z Metodą Warnkego pod względem efektywności treningu czytania i pisania w tak krótkim czasie.

„Sprawdziliśmy wszystkie kryteria jakościowe i udowodniliśmy, zarówno pedagogiczne jak i psychologiczne, znaczenie tej procedury. Zatem po raz pierwszy mamy dowód, że taki trening poprawia ośrodkowy proces przetwarzania informacji, jak i ma dodatkowy wpływ na umiejętność czytania.” podsumował wyniki badań profesor Tewes.

Metoda Warnkego wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych, dostarcza efektywnych strategii uczenia się. Wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, które pojawiają się na etapie wczesnego dzieciństwa, dajemy solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce na każdym etapie życia. Przez skuteczne usunięcie źródła trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *