Cennik

Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2022

Zajęcia terapeutyczne i edukacyjne indywidualne – 100 zł (50 minut)

Zajęcia grupowe edukacyjne  140 zł miesięcznie (60 minut 1 x w tygodniu)

Konsultacje – 150 zł (60 minut) – następnie każde rozpoczęte 30 minut 50 zł (2 godziny konsultacji łącznie 250 zł)

Konsultacje w terenie 250 zł  (60 minut) + koszty dojazdu

Zaświadczenie o konsultacji – nieodpłatnie

Funkcjonalna diagnoza pisemna, opinia – 250 zł

Opiniowanie dla celów  dostosowania wymagań edukacyjnych  – 900 zł (wywiad z opiekunami, 3 spotkania diagnostyczne z dzieckiem, analiza wytworów i prac dziecka, analiza dokumentacji, sporządzenie opinii)

 

Wystawiamy faktury

kartaRabaty:

  • 5 % przy płatności za cały cykl zajęć edukacyjnych realizowanych w trybie rocznym,
  • 5 % na drugie dziecko za zajęcia edukacyjne grupowe
  • 5 % na Kartę Dużej Rodziny za zajęcia edukacyjne grupowe
  • rabaty nie sumują się