Badanie funkcji poznawczych MWSL P-93

P22100003

W Centrum LILAVATI możemy przeprowadzać diagnozę inteligencji dzieci w wieku 3-15 lat z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali LEITERA P-93

Jest to Test BEZSŁOWNY, co oznacza, że możemy nim diagnozować również dzieci z zaburzeniami mowy, dwujęzyczne i niesłyszące.

Badanie trwa od 20 minut do około godziny w zależności od wieku i możliwości dziecka. Zadaniem dziecka jest układanie klocków w ramce zgodnie z odkrytą przez nie zasadą lub rozpoznanym wzorem.

 Badanie Skalą Litera pozwala nam uzyskać informacje na temat możliwości poznawczych dziecka w zakresie:

       • analizy i syntezy wzrokowej,
       • rozumienia symbolicznego oraz pamięci,
       • umiejętności wnioskowania
       • właściwości dotyczących stylu poznawczego (sposobu uczenia się)
       • stylu reagowania w sytuacjach zadaniowych.

Diagnozę testem przeprowadza w Centrum LILAVATI Agnieszka Olszewska – psycholog, neurologopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z narzędziem, autorka szkoleń z zakresu diagnozowania Skalą Leitera dla psychologów.